aureus.com.pl Strona główna  -  O firmie  -  Produkty  -  Rozwiązania  -  Kontakt
Rozwiazania Usługi, obieg dokumentów
Firmy usługowe opierające swoją działalność na realizacji zleceń pozyskiwanych od klientów wymagają kompleksowych systemów informatycznych, które wspierają bieżącą pracę firmy na wszystkich etapach wykonywania zleceń. Na swoim koncie mamy system stworzony na potrzeby firmy usług profesjonalnych.

Funkcjonalność tego systemu można podzielić na trzy grupy. Pierwsza grupa funkcji ma zapewnić kompleksowe zarządzanie relacjami z klientami. W tej materii system umożliwia:
 • przechowywanie szczegółowych informacji oraz notatek na temat klienta, a także jego pracowników,
 • zapisywanie wszystkich kontaktów do jakich doszło z klientem za pomocą poczty tradycyjnej i elektronicznej,
 • przechowywanie w formie elektronicznej wysłanych oferty, podpisanych umów oraz otrzymanych zleceń,
 • przechowywanie w formie elektronicznej dowolnych plików i dokumentów,
 • kontrolowanie płatności oraz generowanie faktur.
Druga grupa funkcji systemu ma na celu sprawne przeprowadzenie realizacji przyjętego zlecenia. W tej materii system umożliwia:
 • przypisywanie wprowadzonych zleceń do grupy usług oraz przydzielanie do ich wykonania pracowników,
 • definiowanie statusów w usługach co daje możliwość podziału całości na etapy,
 • określenie poziomu realizacji zleceń,
 • wyszukiwanie w historii realizowanych prac, co ułatwia zarządzanie wiedzą oraz umożliwia czerpanie korzyści z dotychczasowego doświadczenia firmy.
Ostania grupa funkcji ma zapewnić sprawne funkcjonowanie całej firmy, dobrą wymianę informacji oraz stworzenie sprawnie działającego zespołu. Realizowane są one przez możliwość:
 • wydzielania dostępnej części systemu pracownikom przez precyzyjne nadawanie uprawnień,
 • tworzenia terminarzy do planowania zajętości pracowników w przyszłości,
 • tworzenia harmonogramów wykonywania obecnych prac,
 • prowadzenia ewidencji reklamacji,
 • wysyłania wiadomości pracownikom,
 • korzystania z szablonów dokumentów, wypełnianych automatycznie różnymi danymi,
 • przechowywania dokumentów elektronicznych w systemie co znacznie skraca czas poświęcany na wykonywanie czynności administracyjnych.
System oferuje szeroki wachlarz narzędzi dla kadry zarządzającej:
 • raporty pozwalające na analizę rentowności poszczególnych usług,
 • raporty pozwalające na analizę produktywności pracowników,
 • raporty pozwalające na selekcję najistotniejszych klientów,
 • prognozowanie przyszłego przychodu na podstawie przyjętych zleceń,
 • naliczanie przychodów z wykonanych zleceń,
 • naliczanie płac w zależności od wykonywanej pracy oraz premiowanie poszczególnych pracowników na różne sposoby.


Copyright © 2010 by Aureus Software