aureus.com.pl Strona główna  -  O firmie  -  Produkty  -  Rozwiązania  -  Kontakt
Produkty Aureus Zakupy
Narzędzie do zarządzania procesem zakupów w wielooddziałowych przedsiębiorstwach. Pozwala ono w łatwy sposób, zachowując pełną kontrolę przeprowadzić proces zakupów:
  • Stworzenie zapotrzebowania na surowce według obowiązującego w przedsiębiorstwie modelu zakupowego ( grafiki zakupów, wartości stanów magazynowych jako punkty krytyczne, estymacje zamówień).
  • Wybór określonych produktów z bazy substytutów
  • Wybór dostawcy określonych produktów
  • Cenniki dostawców
  • Stworzenie i wysłanie zamówienia zakupu.
  • Przyjęcie dokumentu PZ
  • Przyjęcie faktury zakupu.
Ceny – łatwe szybkie porównywanie cen produktów i substytutów, analiza zgodności rzeczywistej zakupu z cenami z ofert. Analiza zmian cen w czasie.

Zakupy centralne – zamówienia z poszczególnych jednostek agregowane w zamówienia centralne – pozwala to wykorzystać efekt skali w negocjacjach z dostawcami i korzystanie z okazji cenowych w ramach zakupów dla wszystkich jednostek przedsiębiorstwa.

Copyright © 2010 by Aureus Software