aureus.com.pl Strona główna  -  O firmie  -  Produkty  -  Rozwiązania  -  Kontakt
O firmie Aureus Software
Pomagamy sprostać wyzwaniom
Najważniejszym celem jaki stawiamy sobie tworząc systemy informatyczne jest umożliwienie stabilnego rozwoju naszym klientom. Firmy rozwijające się napotykają na problemy zakłócające ich wzrost. Prowadzi to do obniżenia kontroli oraz produktywności firmy. Stworzenie odpowiednich narzędzi informatycznych lub rozwinięcie istniejących pozwala wprowadzić te firmy na dalszą drogę stabilnego rozwoju. Lepsza organizacja pracy, lepszy obieg informacji, kontrola pracy oraz zajętości pracowników to tylko niektóre korzyści jakie można osiągnąć dzięki wdrożeniu dobrze przemyślanego i dopasowanego systemu informatycznego.

Dopasujemy się do Twoich potrzeb
Tworząc systemy informatyczne zawsze kładziemy duży nacisk na dopasowanie się do potrzeb naszych klientów. W swojej dotychczasowej pracy mieliśmy okazję współpracy z klientami z różnych branż, z których każda rządzi się swoimi prawami. Podczas projektowania systemów bardzo ściśle współpracujemy z naszymi klientami, tak aby powstające rozwiązania jak najbardziej były zgodne z potrzebami oraz charakterem firmy.

Dzięki nam wybierzesz właściwą drogę
W swoim zespole mamy specjalistów z różnych dziedzin od informatyki przez kontrolę pracy po zarządzanie. Podczas projektowania systemów, wraz z pracownikami firmy wspólnymi siłami, tworzymy procesy biznesowe, wg których będzie w przyszłości organizowana praca. Szczegółowo analizujemy praktyki istniejące w firmie, tak aby w powstających systemach zachować te dobre oraz ulepszyć lub zastąpić te które się nie sprawdzały. Efektem tej współpracy jest większa standaryzacja pracy w firmie, łatwiejsze zarządzanie i kontrola. Powstałe procedury i narzędzia sprawiają, że pracownicy na różnych szczeblach odczuwają wymierne korzyści w swojej codziennej pracy, mają lepszą kontrolę nad powierzonymi zadaniami, a także nabierają większej świadomość bycia częścią sprawnie działającego zespołu. Cała firma staje się bardziej przygotowana na dalszy rozwój i nowe wyzwania.

Copyright © 2010 by Aureus Software